Tag Archives: ИТ

Недостигът на кадри се усеща все по-остро в някои сектори. Във връзка с това започна дебат за възможностите за т. нар. „внос“ на персонал. Съществуващото трудово законодателство поставя сериозни ограничения по отношение на наемането на кадри от страни извън ЕС. Те трябва да са законно пребиваващи в страната, като кандидатстването за получаване на разрешение става…

Read more

ИТ секторът и бизнес услугите осигуряват две трети от новосъздадените работни места. Това число от последния доклад на Уникредит Булбанк, която е известна с точните си прогнози, привлече вниманието. То идва на фона на редица свидетелства за бързото развитие на информационните услуги, които имат сериозен принос за ръста на доходите и износа. За последните 12…

Read more