Избрано (878)

Осигурените лица във фондове от втория стълб – универсални и професионални, ще могат да се пенсионират по три режима: еднократно изплащане на натрупаната сума, ако е малка, пожизнена пенсия или срочна пенсия с право на наследяване. Това предвижда концепцията за регламентиране на фазата на изплащане на пенсии от допълнителното задължително осигуряване, изготвена от министерството на…

Чети нататък

БНБ е отчела загуба от управлението на валутните си резерви през първото полугодие на 2017 г., показва полугодишният й отчет. Новината не би направила впечатление, ако именно заради отрицателния доход от инструментите, в които са инвестирани валутните резерви, централната банка не прибягна преди две години до отрицателни лихви по свръхрезервите на банките. През периода януари-юни…

Чети нататък

През октомври 2017 г. Европейската комисия публикува основните принципи на мащабната реформа, която цели да превърне съюза в единно ДДС пространство. Пълна промяна на търговията със стоки Това предложение заменя временните правила за необлагане с ДДС на вътреобщностните доставки, въведени през 1993 г. То съдържа основните принципи на реформа, а детайлите ще бъдат обсъждани в…

Чети нататък