Измерване на ефекта от публичните разходи

ръст

Вече близо две десетилетия у нас основният въпрос, свързан с правителствените разходи (особено дискреционните разходи, тези, които зависят от политически решения) е техният размер. Водени от чувството си преданост към определена идеология, икономистите спорят по темата „Повече или по-малко държава“.

Този дебат имаше два практически резултата – въвеждането на плоския данък с ниска ставка (второто е определящо), което предпостави относително умерено ниво на бюджетните разходи и законовото ограничение за разходи до 40% от БВП, залегнало в Закона за публични финанси. Отвъд това правителствата остават с широко развързани ръце.

Сравнително рядко се поставя въпросът за качеството на държавните разходи, правилното им насочване, гаранциите срещу злоупотреби, тоест въпросът „Как да постигаме повече с по-малко пари?“. Това е въпросът за ефективността на държавните разходи. Цялата публикация „Измерване на ефекта от публичните разходи“