Нови закони (62)

Стоимен Чакалов, Адвокат Малко преди настъпването на хипарския празник July Morning, в екзотиката на българския правен мир ще започнат да се прилагат разпоредбите на така нареченото „Стабилизационно производство“. Същите бяха обнародвани в края на миналата година (30.12.2016 г.), но влизането им в сила бе отложено за срок от 6 (шест месеца). Съвременният аналог на действалия…

Чети нататък

Парламентът гласува промени в закона за офшорките (известен още като ЗИФОДРЮПДРСЛДС), с които разхлабва ограниченията за тях. След промените тези ограничения за участие в обществени поръчки и други обществено значими дейности вече няма да засягат офшорки от Британските Вирджински острови, Гибралтар и Лихтенщайн. Преди време например МО спря поръчка за „Авионамс“ АД, тъй като мажоритарният…

Чети нататък

Правителството одобри проект за промени в Търговския закон, които са насочени срещу кражбите на фирми. За смяна на управители, прехвърляне на дружества и на дружествени дялове, както и за разпореждане с недвижими имоти на дружества вече ще се изисква не само нотариална заверка на подписа, но и на съдържанието на вписвания документ. Това се прави…

Чети нататък