За Еconomix.bg

Economix.bg e сайт за икономически анализи и коментари по стопанското законодателство.

Издава: Медийна лаборатория ЕООД
ЕИК 202453994

Управител: Иванина Манчева

Адрес:
София 1612
ул. Хайдушка поляна, №33а
email: office@economix.bg

тел. 02 879060761

Банкова сметка:

Общинска банка АД
BG57SOMB91301062033901
BIC SOMBBGSF

Общи условия

Реклама