Данък Уикенд - неяснотите намаляват бавно

Новите разпоредби, свързани с личното ползване на фирмени активи – възстановяват справедливостта в данъчното облагане, но бизнесът среща сериозни трудности с прилагането им. Това стана ясно по време…

Пазарът на автомобили през 2016 г. - "златни", но стари

Българският потребител предпочита стар "Мерцедес" пред нов автомобил от нисък или среден клас, показва статистиката на КАТ за регистрираните превозни средства през 2016 г. Под 14% са новите автомобили,…

Силен ръст на износа през ноември

Българският износ на стоки отбелязва ръст с 1.5% през периода януари - ноември 2016 г., сочат предварителни данни на НСИ. Два месеца по-рано износът изоставаше от количествата изнесени…

«
»

Актуални теми

Силен ръст на износа през ноември

Българският износ на стоки отбелязва ръст с 1.5% през периода януари - ноември 2016 г., сочат предварителни данни на НСИ. Два…

Икономически идеи

Растеж и печалби

Класическият и неокласическият икономикс имат стройно, макар и не единно обяснение за това откъде се вземат печалбите в икономиката. В основата си печалбата и в по-широк смисъл нетрудовите доходи са възнаграждение за нещо,…