6 юни: Еврофондове, публични програми и интелигентен растеж

На 6 юни  2017 г.  ще се състои конференцията:

Бизнес тема: Еврофондове, публични програми и интелигентен растеж. 

Конференцията се провежда с подкрепата на Асоциация на индустриалния капитал в България.

Медийни партньори:

Форумът е ориентиран към представители на бизнеса и банките. Ще бъдат разгледани стратегията за интелигентна специализация, критериите за оценка на проектите и новите финансови инструменти.

Програмата включва лекции и два дискусионни панела. Те ще представят ролята на индустриалната политика през призмата на локализацията и специализацията (вертикална продуктова верига) и ролята на публично-частните партньорства за повишаване на конкурентните предимства на страната и увеличаване на производствата с висока добавена стойност.

Представителите на бизнеса ще научат възможностите на новите схеми, както и какво да очакват от следващия програмен период.

Подробности за лекторите, програма и формуляр за регистрация ще намерите тук

Свалете предварителна програма