Съдържанието и услугите на този сайт се предлага от “Медийна лаборатория” ЕООД. Тези правила за ползване (Правилата) се отнасят до условията на достъп до сайта и използването на неговите продукти и услуги (Продукти). Моля, прочетете внимателно. Предполага се, че сте дали съгласието си с тези Правила, както и с Политиката за защита на лични данни, преди да започнете да използвате нашите Продукти.

Кой може да използва сайта?

Всяко физическо лице на възраст над 13 години или юридическо лице, с изключение на тези, чийто достъп е блокиран поради системни нарушения. Използването на истински имена е предпочитано.

Търговско използване и авторски права

Цялото съдържание е под защита на Закона за авторското право и сродните му права. Изключение се допуска за агрегиране на RSS емисии и за публикации, които са изрично означени, че могат да бъдат използвани при условията на лиценза Creative Commons.

Позоваването на сайта е свободно.

Потребителско съдържание

Авторите на мнения преотстъпват на сайта безвъзмездно неизключително право на използване. Те свободно могат да препубликуват своите мнения в други сайтове, печатни медии и прочие. Поставянето на линкове към тези мнения е свободно.

Медийна лаборатория си запазва правото за използва, съхранява, показва, разпространява и модифицира (например, чрез показване на тъмбнейл или заглавие на линк към съдържанието) потребителско съдържание за неопределен срок. Изтриването на съдържание от сайта не води до изтриването на всички споделяния или модификации на това съдържание.

Права на трети лица

Не се допускат мнения, които нарушават правото на неприкосновеност на личния живот.

Авторът на мнение, отнасящо се до трето юридическо или физическо лице, носи цялата отговорност за неговата достоверност. Администраторите могат да изтриват мнения, които са обидни или вулгарни.

Защита срещу дискриминация

Не се допускат мнения, които са предпоставка за дискриминация на основа на етнически произход, сексуална ориентация, пол или възраст.

Особени правила за финансовите институции

Не се допускат мнения, поставящи под съмнение платежоспособността на банка. Не се допускат мнения, които представляват опит за манипулация на финансовите пазари.

Други ограничения за потребителското съдържание

Не се допускат мнения, които са вулгарни или извън темата. Не се допускат текстове, които са неясни, написани изцяло на чужд език, както и с твърде много правописни грешки, което затруднява четенето.

Не се допускат мнения, призоваващи за бунт или за насилие.

Сигурност

Медийна лаборатория не може да гарантира пълна защита срещу неоторизиран достъп на трети страни до вашия акаунт и не носи отговорност за хакерски атаки, които могат да доведат до разкриване на данни на потребителите. Препоръчваме паролата да се сменя често и да не се запомня на компютри с публичен достъп. Ако имате съмнения за нерегламентиран достъп, незабавно се свържете с нас.

Услуги за трети страни

Медийна лаборатория не използва потребителското съдържание или данни от регистрацията на потребителите, за да извършва услуги на трети страни.

Медийна лаборатория не носи отговорност за твърденията в рекламите на трети страни.

Медийна лаборатория не публикува под никаква форма необявени платени публикации, включително като част от медийно партньорство.

Ограничения на отговорността

Медийна лаборатория полага всички усилия да осигури пълна и достоверна информация. Въпреки това дружеството не гарантира и не носи отговорност за неточности, грешки и/или забавяне в предоставянето на информацията. Тя е предназначена за лично ползване и не е препоръка за инвестиционно или търговско решение, както и за покупка на стока или услуга.

Бисквитки

Този сайт използва бисквитки в съответствие с изискванията на ЕС

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *