Изследвания (32)

БНБ изследва мястото на България в световните вериги за създаване на стойност, отчитайки силното представяне на износа на страната между 2000 г.и 2015 г. и нарастването на пазарния й дял в световната търговия и в търговията на ЕС. Интересът към участието на страните в световните вериги за създаване на стойност (СВСС) се засилва с все…

Read more

Българското образование остава недофинансирано и проектът за нов закон за Бюджета за 2017 г. не съдържа достатъчно причини да вярваме, че това ще се промени. Това се казва в подробен анализ за образованието, изготвен от Кристофор Павлов, главен икономист на Уникредит Булбанк. Авторът посочва последиците от това за качеството на човешкия капитал и слабата позиция…

Read more