Economix

Повече от една трета от населението на страната (38%), която населява две трети от нейната територия, произвежда само 14% от продукцията. Това показва анализ на Института за пазарна икономика, който за първи път изследва регионалните неравенства на общинско ниво. Като „икономически центрове” анализът на ИПИ определя водещите в икономическо отношение общини (ядра) в страната и…

Чети нататък

Българският финансов министър Владислав Горанов неочаквано обяви дата за кандидатстване на страната за приемане във Валутния механизъм ІІ (ERM ІІ), с което се слага началото на вероятно дългия път към еврото. България ще кандидатства през юни, след като бъде публикуван конвергентният доклад на ЕК (очакван през май).* От думите на финансовия министър пред журналисти, отразяващи…

Чети нататък

Осигурените лица във фондове от втория стълб – универсални и професионални, ще могат да се пенсионират по три режима: еднократно изплащане на натрупаната сума, ако е малка, пожизнена пенсия или срочна пенсия с право на наследяване. Това предвижда концепцията за регламентиране на фазата на изплащане на пенсии от допълнителното задължително осигуряване, изготвена от министерството на…

Чети нататък