Данъци (89)

В сила от 4 август са промени в ДОПК, които се отнасят до въвеждането на европейската директива за автоматичния обмен на информация и т. нар. отчет по държави, който трябва да подават предприятия, отнасящи се към международна група (вкл. дъщерни дружества на чуждестранни компании). Едновременно с това се въвежда солидарна отговорност непогасени данъчни задължения на…

Чети нататък

Новите правила, уреждащи пропорционалното приспадане на данъчен кредит (във връзка с Данък Уикенд) и последващите корекции ще влязат в сила на практика през февруари, когато се очаква да бъде утвърден и правилникът по Закона за ДДС. Подробните промени, голяма част от които са свързани с корекции при лично ползване на активи, вече са представени за…

Чети нататък

Поредна година започва с промени, засягащи личното ползване на активи като леки автомобили,  апартаменти, мобилни телефони и други. Така нареченият Данък „Уикенд“ междувременно се сдоби с близнак – Данък „Натура“ (по ЗКПО). Но наистина ли следва да говорим за нов данък? Не, казват експертите. С популярното название Данък „Уикенд“ се обозначават няколко варианта на третиране…

Чети нататък