Растеж и печалби

Класическият и неокласическият икономикс имат стройно, макар и не единно обяснение за това откъде се вземат печалбите в…

  • 0

Залезът на евтиния труд

Сериозните темпове на ръст на заплатите отново изпреварват производителността на труда България, като инвестиционна дестинация, бе известна…

  • 0