ЕCON101 (26) За какво спорят икономистите – за лихвите, заетостта, парите, растежа…

Кенет Ароу, един от най-влиятелните икономисти, почина на 21 февруари, пет години преди да навърши един век. През 1972 г. той бе удостоен с Нобелова премия по икономика на 51 години (все още е най-младият получател на тази награда). Робърт Ауман, носител на наградата за 2005 г., написа във Washington Post, че през втората половина…

Read more

Класическият и неокласическият икономикс имат стройно, макар и не единно обяснение за това откъде се вземат печалбите в икономиката. В основата си печалбата и в по-широк смисъл нетрудовите доходи са възнаграждение за нещо, което е ограничено – капиталът, земята, броят на предприемачите, готови да рискуват. Концепцията за дефицита е в основата на цялата класическа икономика –…

Read more