Тренд (1067) Коментар на последните икономически данни и индикатори

Излишъкът по консолидирания бюджет за първите четири месеца е 1 601,4 млн. лв. (1,6% от прогнозния БВП), показват предварителни данни на МФ. Това е значително понижение спрямо същия период на предходната година, когато излишъкът бе 2.35 млрд. лева или 2,6 % от БВП. За това играе роля ефектът от еврофондовете, по които ЕК възстанови средства в…

Read more

Равнището на заетост на трудоспособното население на възраст 20-64 години у нас е увеличено през миналата година в сравнение с 2015 г. Но почти половината от хората в предпенсионна възраст не работят. Това  показва анализ на Евростат за заетостта на населението в ЕС през 2016 г. Коефициентът на заетост у нас е достигнал 67,7 на…

Read more