Идва ли краят на ниските лихви

Няколко събития и изявления през последните дни посочиха, че потенциалът за понижение на лихвените проценти се изчерпва.…

  • 0

Има ли бъдеще в селата?

Тази пролет попътувах из моя край – Плевенския, предимно по тъмно. Докато колата преминаваше през притихналите села,…

  • 0

Растеж и печалби

Класическият и неокласическият икономикс имат стройно, макар и не единно обяснение за това откъде се вземат печалбите в…

  • 0

Залезът на евтиния труд

Сериозните темпове на ръст на заплатите отново изпреварват производителността на труда България, като инвестиционна дестинация, бе известна…

  • 0