Течното общество

Умберто Еко С този термин Зигмунд Бауман илюстрира отсъствието на устойчиви ориентири в съвременния човек. Какви последици…

  • 1