Мартин Улф, FT

„Всеки сложен проблем има решение, което е ясно, просто и грешно.“ Хенри Луис Менкен (журналистът, автор на тази сентенция – б.р.) сякаш е мислил за днешната политика. Западният свят без съмнение се сблъсква със сложни проблеми, по-специално, недоволството на твърде много граждани. По същия начин, претендентите за власт, като Доналд Тръмп в САЩ и Марин Льо Пен във Франция, предлагат ясни, прости и грешни решения – а именно, национализъм, традиционализъм и протекционизъм.
Лекарствата, които те предлагат, са фалшиви. Но болестите са реални. Ако управляващите елити продължават да не предлагат убедително лечение, те скоро могат да бъдат пометени, а заедно с тях усилията демократичното самоуправление да се съчетае с един открит и кооперативен световен ред.

Какво е обяснението за тази реакция? Голяма част от отговора трябва да е икономически. Растящият просперитет е добро нещо сам по себе си. Но той също така създава възможност за политика с положителен сбор (при която никой не печели за сметка на другите – термин от теория на игрите, б.р.). Това подкрепя демокрацията, тъй като в такъв случай е възможно всеки да забогатее в едно и също време. Ръст на благосъстоянието кара хората да се примирят с икономически и социални смущения.

McKinsey Global Institute хвърля силна светлина върху случващото се в доклад, озаглавен показателно „По-бедни от родителите си ?“, който показва колко домакинства страдат от стагниращи или намаляващи реални доходи. Средно това се отнася за 65-70 на сто от домакинствата в 25 икономики с висок доход между 2005 г. и 2014 г. В периода между 1993 г. и 2005 г. обаче само 2 на сто от домакинствата са претърпели застой или спад на реалните доходи. Това се отнася до пазарните доходи. Поради преразпределението чрез бюджета делът на засегнатите от спад на реалния разполагаем доход е между 20 и 25 на сто.
McKinsey изследва личната удовлетвореност чрез проучване на 6000 французи, британци и американци. Консултантите откриха, че удовлетвореността зависи повече от това дали хората имат напредък спрямо други като тях в миналото, отколкото от това дали положението им се подобрява в сравнение с тези, които са по-добре от тях днес. Хората предпочитат подобренията, дори ако не наваксват спрямо съвременниците си. Застоят на доходите ги притеснява повече от растящото неравенство.
Основното обяснение за продължителната стагнация на реалните дохои е финансовата криза и последващото слабо възстановяване. Това съсипа общото доверие в компетентността и честността на бицнеса, административните и политическите елити. Но и други промени също бяха неблагоприятни.
Сред тях са застаряването (особено важно в Италия) и намаляващият дял на работната заплата в националния доход (особено важно в САЩ, Великобритания и Холандия).
Стагнацията на реалните доходи за далеч по-дълъг период, отколкото когато и да е от Втората световна война насам, е основен политически факт. Но това не може да е единственият двигател на недоволство. За много от тези, които са в средата на скалата за разпределение на доходите, културните промени също изглеждат заплашителни. Както и имиграцията. Гражданството е най-ценното богатството за повечето хора в богатите страни. Те не биха го споделили с външни лица. Британският вот за излизане от ЕС беше предупреждение.
И така, какво трябва да се направи? Ако Тръмп стане президент на САЩ, може вече да е твърде късно. Но представете си, че това не се случва или резултатът не е толкова лош, колкото се страхувам. Какво може да се направи тогава?
Първо, да разберем, че зависим един друг за благосъстоянието си. Важно е да се балансират твърденията за суверенитет с изискваният за глобално сътрудничество. Световното управление трябва да се ориентира към неща, кито държавите не могат да направят сами. То трябва да се фокусира върху предоставянето на важни глобални публични блага. Днес това означава, че климатичните промени са с по-висок приоритет от отварянето на световната търговия и капиталовите потоци.
Второ, да се реформира капитализма. Ролята на финансите е прекалена. Стабилността на финансовата система се подобрява. Но тя е надупчена с погрешни стимули. На интересите на акционерите е дадена много по-голяма тежест над тези на другите заинтересовани страни в корпорациите.
На трето място, да се акцентира на международно сътрудничество, там, където то ще помогне на правителствата да постигнат значителни вътрешни цели. Може би най-важно е данъчното облагане. Богатите, които зависят от сигурността, създадена от правовите демократични държави, не трябва да избягат данъчното облагане.
Четвърто, ускоряване на икономическия растеж и подобряване на възможностите. Част от отговора е по-силна подкрепа за съвкупното търсене, особено в еврозоната. Но също така от съществено значение са насърчаването на инвестициите и иновациите. Може би е невъзможно да се променят икономическите перспективи. Но по-високите минимални заплати и щедрите данъчни отстъпки за работещите са ефективни инструменти за увеличаване на доходите в дъното на скалата за разпределение на доходите.
Пето, да се води борба с шарлатаните.Невъзможно е да се устои на натиска за контрол върху потоците от неквалифицирани работници към развитите икономики. Но това няма да се превърне в заплати. По същия начин, защитата срещу вноса е скъпа и също няма да успее да създаде значително повече работни места в промишлеността. Вярно е, че промишлеността има далеч по-висок дял от заетостта в Германия, отколкото в САЩ или Великобритания. Но Германия има огромен търговски излишък и силни сравнителни предимства в производството. Това не е повод за обобщения..
И преди всичко, да се признае предизвикателството. Продължителната стагнация, културни катаклизми и политически неуспехи се съчетават, за да разклатят баланса между демократична легитимност и световен ред. Кандидатурата на Тръмп е резултат от това. Онези, които отхвърлят отговора на шовинистите трябва да излят с амбициозни идеи, насочени към възстановяването на този баланс. Това няма да бъде лесно. Но провалът е неприемлив. Заложена е нашата цивилизация.