Световната банка: Бавният ръст насърчава популизма

ръст

Очертава се скромен растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) в страните от региона на Европа и Централна Азия през 2016 г. Ниските цени на петрола и суровините, намаляването на ръста на инвестициите в Европейския съюз, както и съществуващите структурни предизвикателства във всички държави вредят на растежа и се прибавят към увеличаващия се популизъм и разделение, сочи последният икономически обзор на Световната банка за региона.

Според документа бавният икономически растеж намалява подкрепата за традиционните партии. Иконометричните доказателства показват, че политическият популизъм в региона е свързан с продължителен период на бавен ръст след финансовата криза. Най-голямото предизвикателство е да се предложат нови перспективи, без да се придържаме към решения, които са работили в миналото при различни обстоятелства.

Докладът, който беше представен в Букурещ, Румъния, предвижда скромен растеж от 1,6% през 2016 г., което е незначително повишение от регистрирания 1,4% през 2015 г. Но това ще е съпроводено с намаляване на доходите и потреблението. Тази тенденция се очаква да подължи и през 2017 и 2018 г., като прогнозата за растежа е за 1,5% и 1,8% съответно.

Очаква се растежът да остане положителен в Източна Европа и Централна Азия, на нива от 0,7% през 2016 г., 2,3% през 2017 г. и 2,6% 2018 г. В същото време растежът в Европейския съюз се очаква да се забави незначително, докато прогнозата за ръста на Западните Балкани е да се увеличи от очакваните 2,7% през 2016 г. на 3,2% през 2017 г. и 3,5% през 2018 г.

Икономическият растеж на България ще се забави до 2.7% през 2016 г. спрямо 3 на сто през 2015 г. За следващата година се очаква растежът да се ускори до 2.9 процента, а през 2018 г. – до 3.1%.

“Гласуването за Брекзит и бежанската криза поставят на изпитание европейското сътрудничество, докато държавите от източната част на региона все още се мъчат да се нагодят към ниските цени на петрола“, смята Ханс Тимер, главен икономист за региона на Европа и Централна Азия. “Неспособността на целия регион да отключи нови източници на растеж се добавя към нарастващия популизъм и разделение, както и недоверие към институциите“.