Tag Archives: ПИБ

Комплексната оценка на банките – прегледът на активите им и стрес тестовете, приключи в разгара на лятото с добра новина. Българската банкова система е стабилна, а някои банки дори са се презапасили с капитал отвъд границите на разумното. Но има две институции, които ще трябва да увеличат капитала си за всеки случай. Техните имена също…

Read more

Две банки трябва да осигурят допълнителни капиталови буфери и са представили на БНБ планове за това, стана ясно след приключването на прегледа на качеството на активите и на стрес тестовете. Това са ПИБ и Инвестбанк. Поне четири банки не покриват минималния капитал при по-неблагоприятния сценарий на стрес тестовете. ПИБ и Инвестбанк трябва да приложат мерките…

Read more