Tag Archives: конкуренция

Прилагайки формално Закона за защита на конкуренцията, Комисията за защита на конкуренцията приключи шумното дело за картел при горивата, без да установи нарушения. Тя обаче забрани обмяната на ценова информация между дружествата и дори  контактите между техни служители. В решението си комисията не разграничава ясно обмен на информация за цените от съгласуване на цени и…

Read more

Комисията за защита на конкуренцията съобщи, че се е самосезирала срещу услугата на UEBR след жалба на Столична община. Случаят е пореден тест за съответствие на законодателството спрямо новите бизнес реалности. Според кметството услугите на Uber представляват заплаха за сигурността на пътниците. „Действащата законова и подзаконова нормативна база не позволява предлагането на услугата превоз на…

Read more