Промени в Търговския закон

Правителството одобри проект за промени в Търговския закон, които са насочени срещу кражбите на фирми. За смяна…

  • 0

Важни срокове през май

Закон за ДДС Подаване на декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство от…

  • 0