Мнения (161)

МФ ни информира, че Фондът за гарантиране на влоговете е погасил предсрочно 30 млн. лв. от задължението си към бюджета. Предсрочното погасяване е оправдано, тъй като лихвите, дължими към бюджета (2,95 %) са почти двойно по-високи от лихвите по другите заеми на фонда. Сумата е достатъчно малка, за да й се обръща внимание, но е…

Read more

Фалитът на КТБ през 2014 г. бе своеобразен вододел в политико-икономическото развитие на България след присъединяването й към ЕС. Той оголи много привидности и проблеми, заметени под килима. На 20 юни 2014 г. БНБ не просто затвори четвъртата по големина банка в страната, а финансов конгломерат, който концентрираше мощни лостове за влияние. Това бе сътресение…

Read more