Tag Archives: ЕРП

В един и същи ден ни сполетяха новините за поредно арбитражно дело срещу България – този път на ЧЕЗ, и за предявени от НАП претенции за милиони левове към управителите на фирми, натрупали данъчни задължения. На пръв поглед между двете няма връзка. Но нека да помислим пак. Делата срещу България вече станаха твърде много и сумата…

Read more

Снежната буря предизвика криза в енергоснабдяването, каквато според експерти не е имало от десетилетия. Аварирали са 45 електропровода. Някои села в Смолянско са без ток от петък. Снежната стихия предизвика многобройни аварии по съоръженията на електроразпределителната мрежа – скъсани проводници от обледяване и счупени клони, повредени изолатори, счупени стълбове. Дори голямата авария през 1978 г.…

Read more