Tag Archives: банки

България остава в групата на страните с прекомерни икономически дисбаланси, заедно с още пет страни. Комисията остава критична по отношение на банковия надзор и практиките в застрахователни дружества и пенсионни фондове. Европейската комисия (ЕК) публикува Националните доклади за 2017 г. за напредъка на държавите членки в изпълнението на специфичните препоръки (СП) на Съвета на ЕС…

Read more

Лихвеният марж на българските банки се нормализира през 2016 г., след като през предходната година бе достигнал рекордни нива след кризата. Маржовете се изчисляват от ЕЦБ на база разликата между лихвите по нови кредити и по нови депозити за фирмите и домакинствата. Вземат се предвид както кредити в евро, така и в лева. През декември…

Read more