Земята е най-добрата инвестиция за 2014 г.

Земеделие

Най-високата цена на нивите през миналата година е постигната в Каварна, показват данни на НОИ, според които е налице значително поскъпване на земята.

Това я поставя на първо място като вид инвестиция през 2014 г., показва обобщението на economix.bg. Доходът от инвестиция в земя изпреварва дори печалбата от покупка на долари – една доста спекулативна операция. Само някои отделни договорни фондове имат по-висока доходност за миналата година, но няма осреднени данни за този пазар.

инвестиции 2014Покупката на дялове от доброволни пенсионни фондове, инвестициите в имоти или в акции като цяло носят по-нисък доход. В същото време дружествата, инвестиращи в имоти – т. нар. АДСИЦ постигнаха среден ръст от 11.4%, измерено чрез индекса на БФБ BGREIT (почти същият резултат бе постигнат и през 2013 г.).

През 2014 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 684 лв., което е с 15.2% повече в сравнение с 2013 година. Спрямо предходната година през 2014 г. най-голямо е увеличението на цената на лозята – с 41.4%. Увеличението на цената на нивите е с 14.0%, на овощните насаждения – с 1.6%, и на постоянно затревените площи – с 24.2%.

През 2014 г. най-висока e цената на земеделската земя в Североизточния район – 957 лв. на декар. Най-голямо увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година е установено в Югозападния район – с 33.9%, и в Южния централен – с 32.8%.

Най-скъпите ниви са продадени в Каварна – 1566 лв. за декар, като само с няколко лева по-евтино са вървели земите в Генерал Тошево и Шабла. Земите в Силистра и Тутракан също вървят скъпо. Изненадващо високи цени – 1010 лв. на декар средно, са отчетени в Криводол, при това за много декари.

Най-активна е била търговията в района на община Първомай, където са пласирани над 63 хиляди декара – повече отколкото в целия Северен централен район. Доста сделки е имало още в общините Карнобат и софийската община Мирково, където са прехвърлени 27 хил. декара на средна цена 100 лева.

Най-скъпите овощни градини са в Лясковец (1100 лв. за декар), а най-скъпите лозя в Карнобат – 725 лева.

През 2014 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 41 лв., което е със 7.9% повече спрямо 2013 година. Спрямо предходната година най-голямо е увеличението на рентата за овощните насаждения – с 16.7%, и на нивите – с 10.3%. Въпреки че цената на лозята расте, при рентата има понижение – с 29.4%