Tag Archives: заетост

Никой в авиоиндустрията не може да надмине Virgin America Inc., що се отнася до измерването на ефективността на заетите лица. Това е така, тъй като доставките на багаж, резервациите, кетърингът и много други дейности не се изпълняват от служители. Virgin America използва подизпълнители. Ще аутсорсваме всяка дейност, която можем, стига да не е свързана с…

Read more

Проект за промени в Закона за насърчаване на заетостта предвижда и мярка за стимулиране на мобилността на работещи и безработни, както и подпомагане на работещите майки. Той бе представен от министъра на труда Зорница Русинова на пресконференция. Към момента в бюрата по труда са регистрирани 274 000 души. Около 40% от тях не могат да…

Read more