Tag Archives: регулации

В средата на юни правителството обяви акция за ограничаване на бюрокрацията, а по-късно премиерът Бойко Борисов настоя да му бъде докладвано колко хартия може да се спести. Той възложи на министрите до три дни да са готови с информация за предоставяните от техните ведомства услуги и изискваните за това документи. Целта е да се спре…

Read more

През последните години неведнъж е ставало дума за дългосрочната (секуларна) стагнация или, по-меко казано, за бавното възстановяване на световната икономика от кризата. Съществуват три главни причини за този феномен – забавянето на иновациите, слабото търсене, което се дължи на повишената предпазливост на домакинствата и бизнеса, и в частност на нежелание за инвестиции и не на…

Read more