Добрата държава (24) Идеи за по-добро държавно управление. И малко nudg-ове

Съгласието на вицепремиера Валери Симеонов с отдавнашното настояване на работодателите да отпаднат доплащанията за прослужено време предизвика разнопосочни коментари. Това е перфектната тема за лятна буря, тъй като засяга всички и всички имат мнение (най-често, предопределено от възрастта). Но ако се подходи сериозно, темата всъщност e сложна. Тя не е сама по себе си. За…

Read more

През последните дни бяха публикувани множество стратегически документи, част от които като Конвергентната програма и Националната програма за реформи, са изключително важни (например за напредъка по пътя към еврозоната). Но ако изключим мерките, наложени от международни институции или от кризисни събития – като прегледа на качеството на активите и стрес тестовете на банки и небанкови…

Read more