Правителството обяви мерките си срещу поскъпване на тока

Енергия

Правителството, синдикатите и бизнесът набелязаха мерки за около 280 млн. лева, които да позволят да се избегне увеличението на тока за индустрията. Най-голямата икономия трябва да дойде от нов солидарен фонд, в който да се събира свеообразна такса, която ще се налага на всички производители на електроенергия.

След срещата при премиера Бойко Борисов пакетът от мерки бе одобрен от синдикалните и работодателските организации, които показаха готовност за компромис.

Предвижда се с промяна в Закона за енергията от възобновяеми източници общественият доставчик да изкупува по преференциални цени само количествата електрическа енергия, които осигуряват приход на ВЕИ производителите. По този начин няма да се допусне завишаване на нормата на възвращаемост в сравнение със заложената при определяне на преференциалните цени.
Положителният ефект за обществения доставчик от тази мярка по предварителни данни ще е около 50 млн. лв., твърди правителствената пресслужба.

Измененията предвиждат и количествата енергия, надхвърлящи определения от КЕВР праг, да не се изкупуват по преференциални цени, а по цена за излишък на балансиращия пазар. Досега излишъкът се изкупуваше по цена на НЕК – 120 лв., но цената на балансиращия пазар е много ниска – 4-6 лева на мегаватчас. Няма разчет за ефекта от тази мярка.

Изцяло нова разпоредба в закона за енергията от ВЕИ ще позволи на Комисията за енергийно и водно регулиране да измени цените за изкупуване на тока от тях на база резултатите от извършените от Агенцията за държавна финансова инспекция проверки.
Инспекциите следва да установят дали инвестициите, свързани с изграждането на енергийния обект и формиращи преференциалните цени, не надвишават действителните разходи. В допълнение на КЕВР се дава правна възможност да прекрати плащанията по преференциални цени на ВЕИ, финансирани от публични източници. Става дума за централи, които са изгради с пари по ПРСР, но въпреки това продават на преференциални цени.

С изпълнението на тази мярка ще бъде преодоляно двойното подпомагане на тези производители, които са изградили проектите си със средства от национална или европейска схема, а енергията им се изкупува по преференциални цени. Предполага се, че икономията ще бъде около 7 млн. лева.

Създава се Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, който да компенсира недостига на средства за покриване на разходите на Националната електрическа компания. Вноски във фонда ще правят всички производители на електрическа енергия – те ще възлизат на 5% от месечните им приходи от продадена ел. енергия. Така за разлика от опита за такса, която бе само за ВЕИ, сега правителството налага такса за всички, вкл. АЕЦ, както и ТЕЦ „Марица Изток“ 2, която пък е отрязана от достъп до регулирания пазар този период. Освен това във фонда ще постъпват и приходите от продажбата на въглеродни емисии, както и събраните суми от такса „задължение към обществото“. Новосъздаденият фонд ще се управлява от 7 членове, включително и представители на енергийните производители. Очаква се събраните приходи от такси във фонда да са над 200 млн. лв. на годишна база.

Енергийният министър Теменужка Петкова обяви, че вече е издала заповед, с която Българският енергиен холдинг се задължава да предприеме действия за намаляване на административните си разходи с минимум 10%. Според предварителните разчети ще бъдат спестени около 20 млн. лв. само до края на настоящата година. Това е малко повече от оценката, която направихме при обявяването на мярката, но се потвърджава, че тази шумно анонсирана мярка няма да донесе значителни икономии.

Новата такса „Задължения към обществото“, която трябваше да бъде увеличена за бизнеса, трябваше да осигури 285 млн. лева, с които да се намали тарифния дефицит на НЕК.

За да стане това са необходими поправки в законите за енергетиката и за възобновяемите енергийни източници. Те ще бъдат приети до 24 юли и за целта ще се съкрати на три дни срокът между първо и второ четене на промените, каза Делян Добрев на брифинг в Министерския съвет.