Tag Archives: горива

Прилагайки формално Закона за защита на конкуренцията, Комисията за защита на конкуренцията приключи шумното дело за картел при горивата, без да установи нарушения. Тя обаче забрани обмяната на ценова информация между дружествата и дори  контактите между техни служители. В решението си комисията не разграничава ясно обмен на информация за цените от съгласуване на цени и…

Read more

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) започна процедура за установяване на картел при горивата, аналогична на тази от 2012 г. Това обаче още не означава, че ще се стигне до глоби. КЗК предяви на дружествата „Лукойл България“ ЕООД, „Еко България“ ЕАД, „Шел България“ ЕАД, „ОМВ България“ ООД, „Нис Петрол“ ЕООД и „Петрол“ АД твърдения за…

Read more