Tag Archives: ГЕРБ

В края на април на сайта на ПП ГЕРБ бе публикувана управленската програма на новото правителство. Тя привлече вниманието с някои идеи (например, военно обучение), вдъхновени от коалиционния партньор. Но също така съдържа намерения и инфраструктурни проекти, които вероятно ще наложат увеличение на разходите през следващите години. Все пак някои от оценките за многомилиардни допълнителни разходи са преувеличени.…

Read more

ГЕРБ и Обединените патриоти приеха Управленска програма в 21 страници за периода до 2021 г. Тя съдържа смес от общи приказки и съвсем конкретни мерки: Следва резюме: Утвърждаване на позициите на България в общността Утвърждаване на България Устойчиво решение на проблема Завършване на реформата Силна държавна политика Провеждане на решителна политика Опростяване на процедурите Подобряване…

Read more