Библиотеката (22) Резюмета , откъси и рецензии

В края на годината множество издателства и медии правят разносметка за най-значимите книги, издадени през 2016 г. Сред тях се открояват няколко заглавия: The End of Alchemy: Money, Banking and the Future of the Global Economy, От Мервин Кинг, Little, Brown, 430 стр. Лорд Кинг, бившият управител на Bank of England, не е поредният участник в…

Чети нататък

Робърт Гордън, икономист от Northwestern University, отдавна е известен в академичните кръгове с технопесимизма си. Той твърди, че интернет революцията е преувеличена и Златният век на американския растеж може би е приключил. Най-добрият начин да се оцени това е да се проследят десетилетията след Гражданската война, когато Америка е променена от изобретения като автомобила и…

Чети нататък

Или защо ръстът на производителността води до относително поскъпване на здравните и други услуги От Уилям Баумол (Резюме на книгата) Проф. Баумол обяснява защо ръстът на производителността на труда в производствения сектор и невъзможността от подобно увеличение на производството на един зает в секторите, които предоставят услуги лице в лице – например, обучение в класни…

Чети нататък