Tag Archives: услуги

Услугите осигуряват по-голямата част от БВП, но не са обект на същото внимание, на което се радват промишлеността, строителството и дори селското стопанство. Причината е, че те са прекалено разнородни, а освен това отсъства регулярна статистика за повечето услуги. Повечето икономисти следят ежемесечните справки за промишленото производството, строителството и търговия, данните за заплатите и външната…

Read more

През август бизнес климатът се влошава с 1.6 пункта спрямо нивото си от юли , поради неблагоприятни тенденции в строителството, търговията на дребно и особено в услугите. Навсякъде основният отрицателен фактор е несигурната икономическа среда, показват месечните анкети на НСИ. В промишлеността конюнктурните оценки са почти на равнището си от предходния месец. Анкетата регистрира известно…

Read more