Tag Archives: ниски лихви

Как един от най-използваните методи за оценка – дисконтираните парични потоци работи в условията на близки до нулата лихви. Това е въпрос, който има много по-голямо значение, отколкото изглежда на пръв поглед. Идеята на метода е да определи сегашната стойност, като за целта очакваната възвращаемост (безрискова лихва+надбавка) служи като дисконтов фактор (намалява стойността на бъдещите…

Read more

Федералният резерв изпрати пореден сигнал, че следи внимателно развитието на икономиката на САЩ и проблемите в развиващите се страни. Фед реши да запази основната си лихва на нивото 0,25-0,5%, като подчерта, че евентуално повишение ще зависи от икономическите данни. Решението бе очаквано. През декември централната банка на САЩ планираше четири повишения през 2016 г. Но…

Read more