Половината работещи на МРЗ – на половин ден

Хора

Половината лица, които получават доходи равни или по-ниски от минималната работна заплата, работят на непълен разотен ден.

Това показват данни на НАП, получени от economix.bg въз основа на Закона за достъп до обеществена информация.

Те са извлечени от базата данни за подадените декларации образец 1 по Наредба №Н-9 и се отнасят да октомври 2014 г.

През този месец 396 473 души са били заети на минималната работна заплата (тогава 340 лв.). От тях 193 547 души са имали месечен облагаем доход под или равен на МРЗ заради това, че договореното дневно работно време е по-малко от законоустановеното.

В същото време 249 хиляди души, работещи на трудов договор са подали декларация по чл. 50 за 2014 г. Декларираният от тях доход е 4.5 млрд. лева, в това число 169 млн. лева от т. нар. личен труд (съдружници в ТД). Такива декларации подават хора, които имат и други доходи, освен заплатите, както и лица, които желаят възстановяване на данък.

Сумата на техните доходи от заплати е нараснала с 14%.

Най-много –  с 90% са се увеличили доходите от прехвърляне на собственост, а със 17% са нараснали обявените доходи от наеми.

Изчислихме и средният месечен доход по източник (това не изключва едно лице да е получило едновременно доходи от трудова дейност и, например,  от наеми). Декларираните доходи от трудови отношения с годишната декларация са средно 1393 лева на човек. Това е по-високо от средната работна заплата, но не е неочаквано – нормално е именно лицата, които имат и други доходи и са икономически по-активни, да имат и по-висока заплата. Почти същият е средният месечен доход на ЕТ – 1378 лева.

Декларираният среден месечен наем е сравнително нисък – 370 лева. Не са високи и доходите от друга стопанска дейност – средномесечно се получават 631 лева, но 306 хиляди души имат подобни доходи (най-голямата група).

Необходимо е да се има предвид, че горните числа може да са подценени, тъй като лицата може да имат прекъсване на дейността.

Едва 3250 души са продали имущество или права, но пък средният им годишен доход от това е 75 хил. лева.

В таблицата не са показани доходите по чл. 35 (Приложение 6), за които не разполагаме с данни за 2013 г. За миналата година обаче те са били близо 76 млн. лева. Проектът за промени в данъчните закони предвижда занапред тези доходи да се облагат при източника (като хонорарите), а с годишната данъчна декларация. Това означава, че бюджетът ще изтегли напред приходи за 76 млн. лева през 2016 г. (естествено за сметка на 2017 г.). Интересно е, че средният годишен доход от награди, производствени дивиденти, обезщетения и подобни случайни източници е сравнително по-висок от наемите, но като се имат предвид, че това не са регулярни доходи не може да се правят изводи.

Таблицата също така не включва и доходите на 145 моряци със среден месечен доход от 1958 лева.

Доходи по чл. 50, лв.
Декларирани доходи по чл. 50, лв.

НАП отказа предоставяне на информация по част от въпросите, включително за броя лица, осигуряващи се на минимален осигурителен доход. Тези данни бяха важни заради дискусията по минималните осигурителни прагове. Хипотезата на economix.bg е, че на много места реалните възнаграждения са по-ниски от МОД, такива твърдения през последните дни отправиха и представители на работодателски организации.