Етикети: МРЗ

Половината лица, които получават доходи равни или по-ниски от минималната работна заплата, работят на непълен разотен ден. Това показват данни на НАП, получени от economix.bg въз основа на Закона за достъп до обеществена информация. Те са извлечени от базата данни за подадените декларации образец 1 по Наредба №Н-9 и се отнасят да октомври 2014 г.…

Чети нататък

Изненадващото увеличение на минималния осигурителен доход за 2016 г. с 8 на сто, на което economix.bg посвети две публикации, започва да се разбулва. [ddownload id=“35377″ text=“Договорени прагове в 48 бранша“] Според работодателите, които дадоха специална пресконференция, обявеният среден процент увеличение е пресметнат грешно от Министерството на труда и социалната политика. Този среден процент е важен,…

Чети нататък

Работодатели и синдикати договориха ръст на минималните осигурителни прагове, който надхвърля повечето показатели, отчитащи динамиката на доходите. Този ръст е 8%, като се отнася за половината сектори. В правомощията на министъра на труда е да реши дали същото увеличение на прага ще се приложи автоматично и за секторите, в които няма споразумение. Ръстът съответства на…

Чети нататък