Етикети: лизинг

Проектозаконът за ДДС е претърпял промяна при внасянето му в парламента, така че вече няма да се внася ДДС накуп за старите лизингови договори. Според преходните разпоредби новият режим на договорите за лизинг ще се прилага за доставки по договори за лизинг, които са сключени след 1 януари 2013 г. Това елиминира голяма част от…

Чети нататък

Промени в закона за ДДС, който бе представен миналата седмица, предвиждат всички лизингови договори, независимо дали са с уговорено прехвърляне на собствеността или с опция за придобиване, да се облагат в момента на предоставяне на автомобила. Те се отнасят и за заварени случаи и предвиждат лизингодателите да начислят наведнъж ДДС върху всички неизплатени вноски към…

Чети нататък

Към края на март 2013 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 1.970 млрд. лв. при 1.986 млрд. лв. в края на март 2012 година. Те намаляват с 0.8% спрямо първото тримесечие на 2012 г. и се увеличават с 4.8% в сравнение с декември 2012 година. Към края на март 2013 г.…

Чети нататък