Ролята на плоския данък (дискусия)

Публикуваме (с малки съкращения) встъпителните изказвания на участниците в дискусията Справедливост, солидарност и ефективност: Ролята на плоския…

  • 1