Етикети: квалификация

Дипломите на икономистите се амортизират сравнително бавно – за девет години. Работодателите правят компромиси с изискваната квалификация при назначаването на кадри, става ясно от проучване на Българската стопанска камара. Според данните 40% от участниците в допитването имат квалификация, която не отговаря на изискваната от работното място. Всеки четвърти зает има по-висока от изискваната квалификация, а…

Чети нататък

Проф. Дани Родрик е написал хубава статия за преждевременната деиндустриализация. Според него не е ясно защо в  развиващите се страни като Бразилия и Индия процесът е започнал на толкова ранен етап от развитието им. Според ОИСР Испания и Италия са страните с най-неквалифицирани работници, докато в САЩ и Великобритания има голямо разминаване между квалификацията на…

Чети нататък

България губи потенциала си за растеж през следващите години заради застаряването на работната сила и неспособността на образователната система да осигури кадри, които да заместят хората, които излизат в пенсия или емигрират. На фона на повишаващата безработица, проблемът с недостига на квалифициран персонал в редица сектори, особено високотехнологичните, се задълбочава, показаха редица проучвания от последните…

Чети нататък