Tag Archives: ДОД

Нископлатените работници в транспорта, културата и спорта са най-големите каръци за 2014 г. Техният минимален осигурителен праг през 2014 г. е точно 341 лева – с един лев над необлагаемия минимум. Това означава, че ако се осигуряват на минималния праг, те ще получават нетен доход с 28 лева по-нисък, отколкото тези, които получават 340 лева…

Read more

Министерството на финансите обяви пакет от промени в данъчните закони, в допълнение към вече известните проекти, които засягат промяната в единната сметка, въвеждането на режим на касово отчитане, обратното начисляване на ДДС и увеличаването на акцизите. Промените засягат пет закона и това вероятно е последната порция изменения в данъците, предхождаща приемането на бюджета. Тъй като…

Read more