Tag Archives: данъчен кредит

Леките автомобили с шест до осем места, за които досега се признаваше данъчен кредит, ще могат да приспадат 50% от платения ДДС, ако водачите искат да избегнат сложното отчитане на личната употреба. Тази промяна следва оспорваните указания на НАП за прилагане на новия режим, който засяга личната употреба на всякакви активи, придобити с право на…

Read more

Министерството на финансите е прокарало изключително спорна и обременяваща бизнеса мярка в новия проект за промени в данъчните закони. Използването на автомобили, смартфони и лаптопи и за лични цели трябва да се декларира в НАП, в противен случай фирмите ще горят с целия данъчен кредит. Въвежда се задължение регистрирано лице, което възнамерява да използва стока…

Read more