Tag Archives: БВП

През 2016 г. БВП възлиза на 92 635 млн. лв. по текущи цени, показват предварителни данни на НСИ. БВП нараства в реално изражение с 3.4% спрямо 2015 година, а номиналният ръст е с 4.6%. За сравнение през миналата година реалният ръст бе 3.6%, което бе обяснено с усвояване на еврофондове. Данните за цялата минала година,…

Read more

Второ изключително силно тримесечие за износа на стоки и услуги допринесе ръстът на БВП през 2014 г. да надмине 3%. Според експресните оценки на НСИ през четвъртото тримесечие на 2016 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3.4% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 3.1% (разликата са т.…

Read more