Етикети: БВП

БВП забави темпа си през четвъртото тримесечие, въпреки подобрената конюнктура в ЕС. Според експресните оценки неговият ръст на годишна база е с 3.6% и е по-малък от реализирания през второто и третото тримесечие (3.8% и 3.9%). НСИ не обявява данни за цялата година, но в светлината на експресните оценки става съмнително изпълнението на прогнозата за…

Чети нататък

Бюджетът приключва 2017 г. с излишък от 798,6 млн. лв. или 0,8 % от БВП и с увеличение на приходите, което значително изпреварва прогнозите. Макар и предварителни, данните сочат ръст на приходите от данъци и осигуровки с 8.6%. Това, което е наистина интересно е, че само няколко дни преди да обяви тези числа, МФ е публикува актуализираната…

Чети нататък

През седмицата НСИ публикува експресните оценки за БВП, които показват, че през третото тримесечие икономиката е нараснала с 3.9% на годишна база, темпът, който тя поддържа стабилно през последните тримесечия. Ръстът на Брутната добавена стойност според тези предварителни оценки леко се е забавил, но това се компенсира от корективите (главно ДДС и услуги на финансови…

Чети нататък