Етикети: внос

Поевтиняването на петрола доводе до един от редките случаи на положително външнотърговско салдо, като към това се добавят и позитивни развития при получените доходи от резиденти и капиталовата сметка, показват данни на НСИ от 11 март и платежният баланс, обявен от БНБ на 17 март. В същото време обаче финансовата сметка показват отлив на капитал…

Чети нататък

Износът през август намаля с 1% на годишна база, като за разлика от юли е налице ръст при износа за ЕС с 6.7 на сто. Сериозният спад е при износа за трети страни, който заслужава внимание. Но като се абстрахираме от петрола и спада на суровините, положението не е толкова лошо. (Разбира се, по-пълен анализ…

Чети нататък

Намаление на износа за Гърция с 22.5% през юли е причинило спада на износа за страни от ЕС и забавянето на ръста на износа като цяло. През този месец износът за южната ни съседка се е понижил със 71 млн. лева до 245 млн. лева. Това очевидно се дължи на въвеждането на капиталов контрол от…

Чети нататък