Етикети: строителство

През август бизнес климатът се влошава с 1.6 пункта спрямо нивото си от юли , поради неблагоприятни тенденции в строителството, търговията на дребно и особено в услугите. Навсякъде основният отрицателен фактор е несигурната икономическа среда, показват месечните анкети на НСИ. В промишлеността конюнктурните оценки са почти на равнището си от предходния месец. Анкетата регистрира известно…

Чети нататък

По предварителни данни през юни 2014 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 1.3% в сравнение с май 2014 година. През юни 2014 г. спрямо съответния месец на 2013 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира ръст от 0.6%. Това е най-ниският темп на ръст на годишна база през…

Чети нататък

Забавяне на промишленото производство, стагнация на продажбите на дребно и силен ръст в строителството отчете статистиката през май. Търговията на дребно отчита намаляване на оборота с 0.1% спрямо предходния месец. Това е четвърти пореден месец със спад. Растат продажбите на храни, лекарства и дрехи, докато при стоките за дългорайна употреба (компютри, мебели), както и горива,…

Чети нататък