Индустрията загуби инерция

По предварителни данни през юни 2014 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява…