Етикети: framing

Даниел Канеман, Амос Тверски Обясненията и предвижданията на избора на хората, както във всекидневния живот, така и в социалните науки, се основават често на предположението за рационалност. Определението за рационалност често се дискутира, но има общо съгласие, че рационалните избори трябва да удовлетворяват някакво елементарно изискване за съгласуваност и последователност (логичност). В тази статия описваме…

Чети нататък

Книгата на икономиста Ричард Талер и политолога Кас Сънстайн е обосновката на това, което двамата наричат либертариански патернализъм. Зад този оксиморон се крие впечатляващ опит да се примирят противоречията между спорещите течения в обществените науки. Либертарианският аспект отразява стремежа да се запази свободата на избора, патерналистичният е именно това побутване, което насочва хората към по-добри…

Чети нататък