Tag Archives: ЕК

Европейската комисия повиши прогнозата си за растежа на българската икономика до 3,3% през 2016 г. в сравнение с 3,1% през есента на 2016 г. Очакванията за 2017 г. и 2018 г. остават непроменени, съответно 2,9% и 2,8%. Вътрешното търсене ще има основен принос за растежа на БВП през целия прогнозен период. Частното потребление ще нарасне…

Read more

Европейската комисия разкритикува България за обществените поръчки и борбата с бедността в препоръки, които се публикуват като отговор на Националната програма за реформи и Конвергентната програма. Тя настоява правителството да гарантира минималния доход на нуждаещите си чрез по-добро насочване на социалните помощи, като в същото време намали бюджетния дефицит два пъти по-бързо. Посочва се бавният…

Read more