Нова държавна фирма централизира е-управлението

власт

Правителството публикува за обсъждане проектозакон за държавното управление, с който се предвижда създаването на нова държавна компания, която ще отговаря за разработването на електронните услуги и въвеждането им в различни ведомства.

С него се създава и Държавна агенция „Електронно управление“, която ще определя политиката и правилата в тази област, ще извършва стратегическо планиране и координация. Тя ще поддържа и централизирани регистри за нуждите на електронното управление и ще развива информационни центрове, държавен частен облак и комуникационната мрежа на държавната администрация.

За първи път се създава структура със силни правомощия в областта на електронното управление и информационните и комуникационните технологии (ИКТ), включително за издаване на задължителни разпореждания и указания до всички администрации.

Тя ще може да контролира дали проектите и дейностите в областта на електронното управление, информационните и комуникационните технологии са целесъобразни още преди да се обяви процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Държавна агенция „Електронно управление“ ще има правомощия и функции за изграждане и поддръжка на споделена инфраструктура (споделени информационни ресурси на електронното управление) от които да се възползват всички държавни органи, с цел постигане на икономия от мащаба.

Предвиденото със законопроекта Държавно предприятие „Единен системен оператор“ ще осъществява дейност по: разработка и интеграция на електронни услуги в областта на електронното управление, информационните и комуникационните технологии; делегирано управление на междуведомствени проекти; защита на информационната сигурност на приложните системи и електронните услуги; поддръжка и системна администрация на бази данни, информационни системи, услуги и др.

Според авторите предвидени са гаранции срещу това ДПЕСО да реализира преразпределяне на обществен ресурс без прилагане на ЗОП, избягвайки конкуренцията с частния сектор.

Държавното предприятие „Единен системен оператор“ ще осигури пазарно заплащане на ИКТ специалисти, като средствата за заплата ще се определят от УС.

Държавното предприятие „Единен системен оператор“ ще осигурява и капацитет за постоянно наблюдение на споделените информационни ресурси и ще управлява услугите по поддръжка, изпълнявани от компании от частния сектор.

Към агенцията ще има публичен електронен регистър на проектите и дейностите в областта на електронното управление, информационните и комуникационните технологии в администрациите, както и регистър на информационните ресурси, в който се съдържа информация за информационните ресурси в администрациите.

Законопроектът затвърждава технологичната неутралност, като премахва използването на променящи се с бързи темпове конкретни технологии, пише в мотивите на законопроекта.
С цел устойчивост се въвеждат принципни изисквания към изграждането на всички информационни системи, липсата на които до момента е била причина за намалена ефективност на дългосрочната експлоатация.

Регламентира се правото на достъп на лицата до историята на обмена на документи и данни, отнасящи се към тях, с цел повишаване доверието и прозрачността в системата.