Компютър

85% работят „на едно гише“ про форма

от автор

0 коментара България

Намаляването на административната тежест и въвеждането на електронни услуги за гражданите е било само „на хартия“. Това става ясно от публикувания за обществено обслужване Базисен модел на комплексно административно обслужване. Той е допълнение към модела за обслужване на „едно гише”, приет през 2002 г.

Целта е административната услуга да се предоставя без да е необходимо гражданите и бизнесът да предоставят информация или доказателства, които са вече налични в администрацията, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

Сега от гражданите и организациите масово се изисква да предоставят справки,  въпреки че чиновниците са длъжни да си набавят данните по служебен път.

Липсва успешно работещ модел за обслужване на „едно гише“, твърди още документът. Въпреки че за това се говори от години и повечето администрации отчитат, че работят на едно гише (85%) „все още нивото на зрялост и развитие на този модел е много ниско (повечето администрации са на ниво „базово“ или „развиващо се“)“, става ясно от оценката.

Интеграцията на публичните услуги е слаба и има много малко примери на комплексно предоставяне на административни услуги.

Около 30% от администрациите в България декларират, че предоставят услуги по електронен път, но голям дял от тях представляват само предоставяне на информация и електронни форми на документи. Изключително малък процент са услугите, които предоставят възможност за електронна обработка на документи или за извършване на транзакции по електронен път (около 5%).

Авторите на проекта предлагат да се засили служебното събиране на информация и служебното уведомяване. Например, при покупко-продажба на недвижим имот, Агенцията по вписванията следва да уведоми съответната общинска администрация с оглед начисляване на дължими местни данъци и такси. Служебното събиране на данни и доказателства е регламентирано в чл.36 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.2 и чл.3 от Закона за електронното управление.

Предлага се за комплексните услуги да се събира една такса, която да постъпва в единната бюджетна сметка. Друга идея е да бъде отменена нормата на чл. 5а, ал. 3 от Закона за администрация, която регламентира 30-дневния срок за административно обслужване.

Автоматизираният отдалечен достъп до регистрите е друго обещание на проекта. Предстои  отварянето на над 20 регистри на централната администрация за автоматизиран достъп до услуги за извличане на данни. Обменът ще става през обща, контролирана и сигурна среда, управлявана от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *