Tag Archives: ДДС

МФ предложи промяна в Закона за ДДС, която въвежда задължение за обезпечаване на евентуални задължения във връзка с търговия с горива по начин, който предполага предплащане или гарантиране на данъка за година напред, и то двойно. От търговците се изисква освен пари, да представят като обезпечение  държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова…

Read more

Леките автомобили с шест до осем места, за които досега се признаваше данъчен кредит, ще могат да приспадат 50% от платения ДДС, ако водачите искат да избегнат сложното отчитане на личната употреба. Тази промяна следва оспорваните указания на НАП за прилагане на новия режим, който засяга личната употреба на всякакви активи, придобити с право на…

Read more