Етикети: ДДС

МФ предложи промяна в Закона за ДДС, която въвежда задължение за обезпечаване на евентуални задължения във връзка с търговия с горива по начин, който предполага предплащане или гарантиране на данъка за година напред, и то двойно. От търговците се изисква освен пари, да представят като обезпечение  държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова…

Чети нататък

Леките автомобили с шест до осем места, за които досега се признаваше данъчен кредит, ще могат да приспадат 50% от платения ДДС, ако водачите искат да избегнат сложното отчитане на личната употреба. Тази промяна следва оспорваните указания на НАП за прилагане на новия режим, който засяга личната употреба на всякакви активи, придобити с право на…

Чети нататък

Случаят с облагането на използването на фирмени активи за лични цели нажежава отношенията между бизнеса и НАП. А леките автомобили са най-честото му проявление. Прегледът на законодателството на европейските страни показва голямо разнообразие. Често дори страни, които нямат специално третиране на личната употреба (освен общите правила – признаването на данъчен кредит само за стоки и…

Чети нататък