Отделни сгради получават саниране за милиони

ипотеки имоти

Цената на санирането на отделни сгради достига милиони левове или близо 200 лева на кв. метър. Почти същите дейности на други обекти излизат в пъти по-евтино. Това показва проучване на някои договори, което направихме, след като в справка за одобрените договори се откроиха сумите в отделни градове.

Бургас, Благоевград и Хасково са най-активни в програмата за безплатно саниране на жилища, показва справка, предоставена ни от МРРБ.

В Бургас са одобрени 201 проекта (почти два пъти повече от София), като постъпилите искания за плащане на суми са за 2.5 млн. лева. Одобрените проекти в Благоевград са по-малко – 142, но постъпилите искания са за 7.65 млн. лева.

В София са сключени 112 договора, а подадените заявления за плащане са за 1.69 млн. лева. В Хасково са договорени 106 проекта, а са подадени заявления за 452 хил. лв.

Ниската стойност на подадените заявления за плащане се дължи на изоставане във времето и едва ли означава, че санирането в столицата или Хасково  е по-евтино. Обратно, в Благоевград очевидно са по-напред в изпълнението.

Въпреки тази уговорка прави впечатление високата сума, поискана в някои градове. Проучването в детайли на някои от тези поръчки показва, че цените за саниране и други мерки на нормален апартамент със средна квадратура от 70 кв. м са надхвърлили 10 000, дори 15 000 лева.

Подписани договори и подадени искания за плащане
Подписани договори и подадени искания за плащане

Например в община Никопол (виж горе) има сключен само един договор, но сумата, заявена за плащане, е 2.9 млн. лева – почти три пъти повече от Плевен, където са подписани 30 договора. Проектът в Никопол е за жилищна сграда на ул. Смолянови 2. От обявлението за обществената поръчка се разбира, че дейностите може да включват и основен ремонт, ремонт на покрив, газификация, реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина, изграждане на системи за оползотворяване на енергията от ВЕИ. Не е ясно колко от тези дейности са изпълнени. Сградата е сравнително голяма – със седем входа.

Смолянови 2Тя е ЕПК от 1981 г. с разгърната застроена площ 11 614,19м2. Според техническия паспорт състоянието е много добро. Има значителна търговска част, чиито входове са от съседната улица. Интересна подробност е, че три апартамента в тази сграда има бившият кмет на Никопол Емил Бебенов (БСП). Договорът е подписан от негов заместник.

Единственият участник в процедурата – софийската „Техно Строй България“ е спечелил с цена за мерките по енергийна ефективност от 79.20 лева с ДДС на кв. м РЗП плюс 153 лв. с ДДС на кв. м по задължителните мерки съгласно техническия паспорт. Отделно са сумите за проектиране и авторски надзор. Общата цена не е посочена в протокола на комисията, но индикативната цена е била 2.5 млн. лева без ДДС.

За сравнение, поръчка на същата община за подмяна на отоплителната инсталация на училището е била с прогнозна стойност 40 хил. лв.

За три сгради в Любимец, обособени в два проекта, заявената сума за плащане е 2.6 млн. лева. На база данните от обявлението за поръчката се получава цена от 196 лв. за кв. метър РЗП. Поръчката е спечелена от две хасковски фирми – „Еко Традекс Груп“ и „Аква – 3“.

Във Велинград, където договорите са 6, сумата надхвърля 8 млн. лева. По единия договор още не е плащано, а най-скъпо е санирането на сграда на бул. Хан Аспарух бул. Хан Аспарух № 11,13,15,17,19. Сумата от 2.7 млн. лева с ДДС ще получи „Техно Енерджи“ ООД. Това дружество, както и друг победител в търга – „Олдекс“, е собственост на Хюсеин Кулов и Димитър Хрусафов. Двамата са по-известни с „Вайс профил“, а Кулов според в. „Банкеръ“ е брат на Фатме Илияз от ДПС.

Общината във Велинград е класирала едновременно офертите за пет блока, като процедурата е завършила след изборите. Само по две от позициите е имало по двама кандидата, по останалите три – само един. И в двата случая участникът, дал по-ниска цена, е бил класиран на второ място, като са му дадени 45 точки от максималните 60 за техническа оферта . По едната позиция разликата в ценовата оферта между победителя и класирания на второ място е 1 млн. лева (виж скрийншот). Става дума за  панелен блок с 4 входа на 5 и 6 етажа с обща разгъната застроена площ от 6107,72 м2.  Сдружение „Инфра Енерджи Велинград” с водещ партньор свързаната с Васил Божков „Инфра Роудс” ЕООД ще получи за него 1 862 316 лв. с ДДС. Дейностите, както и в повечето останали случаи, включват изолация на под и на външни стени, хидроизолация на покрив, смяна на дограма, енергоспестяващо осветление.

Велинград
Недостатъците според техническата оценка, заради които печели оферта, по-скъпа с 1 млн. лева.

Брацигово, Брезник, Правец, Гълъбово, Ивайловград също правят впечатление със скъпи проекти. Най-скъпата сграда в Брацигово, например, е четириетажна кооперация, построена през 1982 г. с разгънатата застроена площ 4 320 кв.м. За нейното саниране Обединение Домум ще получи 1 021 046 лева без ДДС, показва допълнителното проучване на обществената поръчка. Това прави цена за изолация, дограма и т.н., доближаваща цената на нов апартамент в това състояние. Същото обединение, в което влизат ЕТ „Проектстрой – Петър Петров“, Габрово, „Рото Инженеринг“ ЕООД и  „НСК-Инженеринг Груп“ ООД, е спечелило и поръчка за саниране на блок в Стамболийски за 1.5 млн. лева.

Стойността на сключените договори по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е 172.84 млн. лева. До момента са заявени за плащане 69.4 млн. лева. А стойността на завършените проекти за саниране е едва 2.48 млн. лева.

Програмата разполага със средства в размер на 1 млрд. лева. Въпреки че ресурсът се предоставя от ББР като заем по тристранни договори с общините и сдруженията на собствениците, средствата ще се възстановят на банката от държавния бюджет през следващите години.

ББР предлага да поеме просрочени задължения на общини срещу 7%

ББР

Българската банка за развитие ще започне изкупуване на вземанията на строителните фирми от общините по сключени договори за реализация на инвестиционни проекти по оперативните програми „Околна среда“, „Регионално развитие“, „Транспорт“, както и програми на Държавен фонд „Земеделие“. Това ще става с отстъпка от 7%.

Фирми, които имат вземания от община по европроект,могат да подадат заявление в банката, която в 14-дневен срок от подаването на всички изисквани документи ще реши дали да одобри плащането, върху което обаче ще бъде наложена 7% годишна сконтова лихва.

Фирмите трябва да представят сключени договори по Закона за обществени поръчки, които да са изпълнени в пълен обем и това да е признат от общината. Сред необходимите документи, които ББР изисква, са също така и договори за строителство, включително графици за изпълнение; издадени към общините фактури; сертификати, потвърдени от строителен надзор; актове за извършени дейности, приети от компетентен орган; сертификат за плащане и др.

Програмата за изкупуване на общинските дългове към строителните фирми няма ограничение относно броя и размера на вземанията, които ще бъдат цедирани.

„Целта на инициативата е да влее финансов ресурс в един от значимите сектори за развитието на българската икономика. Така ББР ще разплати на компаниите дължимите от общините суми в по-кратък срок. Това ще даде възможност за разплащане с подизпълнители, което мултиплицира ефекта и увеличава ликвидността в сектора“, пише в съобщението на банката.

През 2010 г. Българска банка за развитие реализира подобна програма за цедиране на вземания на държавата към бизнеса. Само в периода май-септември 2010 г. финансовата институция разплати близо 160 млн. лв. на българските компании по 720 договора за цесии.

В допълнение от банката съобщават, че ще получат и 150 млн. евро от Банката за развитие на Съвета на Европа, която е одобрила отпускането на средствата за реализиране на националната програма за саниране на панелките, за която са предвидени общо 1 млрд. лева.

Парите представляват нисколихвен финансов ресурс за реализиране на програмата за саниране срещу издадената от държавата гаранция. ББР води активни преговори за сключване на подобни заемни споразумения с още две големи международни финансови институции.

Пълен списък на необходимите документи за сключване на договор за изкупуване на вземане може да изтеглите оттук.