Юнионбанк се влива в ПИБ

банка

Подуправителят на БНБ Цветан Гунев, издаде разрешение на „Юнионбанк” ЕАД, София, да се преобразува чрез вливане в „Първа инвестиционна банка” АД, София. След това по-малката банка ще бъде прекратена без ликвидация.

Вливането се явява естествен завършек на предприетото през втората половина на 2013 г. консолидиране на двете банки чрез придобиване от страна на ПИБ АД на всички акции от капитала на „Юнионбанк” ЕАД. Всички активи, пасиви и дейности на вливащата се банка преминават към ПИБ АД, като правата и задълженията на клиентите на „Юнионбанк” ЕАД, в това число на нейните вложители, кредитополучатели и други клиенти, остават такива, каквито са били до момента на вливането, без да е необходимо предприемането на каквито и да е допълнителни действия от тяхна страна.

Запазват се всички отношения, свързани със защита на влоговете на гражданите, домакинствата и бизнес клиентите. Анализът на БНБ, извършен по повод издаване на разрешението, показа, че след вливането кредитната институция ще подобри финансовите си показатели.

През миналата година ПИБ купи Юнионбанк за необявена тогава цена. Както съобщи наскоро Investor.bg, платената сума е била 47 млн. лева.