Ефектът на дрогата върху БВП е съмнителен

данни

НСИ променя начина на изчисляване на БВП, така че да включи и приходите от наркотици, проституция и контрабанда, обяви новият председател на института Сергей Цветарски.
Други страни в ЕС също се готвят да отговорят на призива на ЕС за стандартизиране и разширяване на БВП, а някои вече са го направили. Евростат реши да последва директивата за най-добри практики на ООН и да осигури сравними данни за страни с различно законодателство и различна успеваемост в борбата със сивата и черната икономика.

Много икономисти обаче се съмняват в ползите и методите за измерване.

До 5% от БВП

Страните от ЕС може да увеличат оценките на своя БВП с до 5% в резултат на новите правила за отчитане, показват данни на Евростат. Великобритания, Ирландия и Италия са сред страните, които предприеха мерки за включване на нелегалните дейности в БВП. Това предизвиква повдигане на вежди у експертите.
Великобритания може да добави 9 млрд. долара към стойността на своя БВП от включването на проституцията и 7.4 млрд. долара от нелегалните наркотици, според някои оценки. Това е достатъчно, за да увеличи размера на икономиката с 0.7%. Италия ще включи контрабандата, наркотиците и проституцията, пише WSJ. И в двата случай промяната ще започне по-късно през годината.
През 2012 г. Италианската централна банка оцени стойността на криминалната икономика на 10.9% от БВП, припомня АФП. Включването на тези данни в БВП може да увеличи ръста на БВП над прогнозите на правителството, твърди агенцията.
Други страни също се готвят да отговорят на призива на ЕС за стандартизиране и разширяване на БВП. Те ще последват директивата за най-добри практики на ООН.
Много икономистите се съмняват в ползите и методите за измерване на сенчестата икономика. Тъй като криминалната дейност не е в обсега на данъчните власти, тя не помага на страните да изплащат дълговете си и да финансират бюджетните си разходи.
Клаус Вистесен от Pantheon Macroeconomics коментира, че точността и събирането на максимално количество информация са алтернативи.
Аргументът в полза на включването на нелегалната икономика е прост. Ако продажбите на наркотици не се следят, може да се направи грешния извод, че хората спестяват тази част от доходите си, която те всъщност харчат за нелегални дейности.

Нелегалната икономика у нас
Според последния доклад на „Риск Монитор“ пазарът на организирана проституция има обем от 1 млрд. до 1.3 млрд. евро. Изчисленията за пазарите
на наркотици показват обороти от 300–400 млн. лева. Контрабандата на цигари се смята за нелегален бизнес с обороти около 500 млн. лева. Като се добавят и други числа (например, за ДДС измамите), то по организиран престъпен начин се генерират между 3.5 млрд. и 5 млрд. лева годишно. При БВП от около 75 млрд. лева за 2011 година, криминалният дял е около 6–7%, смята организацията.
Според БСК около една трета от икономиката е в сивия сектор, но тук се включва и неформалният бизнес, който крие обороти и не е непременно свързан с организирана престъпност.

Не много голям ефект?
Има очаквания, че промяната ще доведе до ръст на БВП. Но това не би трябвало да има голямо значение поради простата причина, че ще бъдат преизчислени и данните за предишните години. Да предположим, че делът на сивата икономика е 10%. Ако този дял не се променя, значи нелегалният сектор расте в съответствие с цялата икономика. Единствено ако нелегалният сектор расте по-бързо от останалата икономика и делът му например е нараснал от 10% през 2012 г. на 11% на 2013 г., той ще е допринесъл за ръст на икономиката. Колкото и да се съмняваме, че правителствата оказват натиск върху НСИ, не е реалистично те да си „поръчват” ръст на БВП за сметка на по-голяма престъпност.
Другият въпрос е с колко ще са раздуе оценката за БВП, оттам и показателите за БВП на човек от населението (съответно съотношенията бюджетен дефицит спрямо БВП). Съмнително е, че ефектът ще надхвърли няколко процентни пункта.
Тук е важно да се обясни, че БВП, макар и да е „брутен”, не е сума на оборотите в икономиката. Това е оценката на добавената стойност, тоест от оборотите се изваждат разходите за материали, услуги, покупки на стоки от други фирми, така че да остане само добавената стойност. Казано по друг начин (с много голямо опростяване) БВП е равен на печалбите, заплатите и данъците.
Тоест, в БВП ще влезе стойността на продадените наркотици по цени на дребно минус стойността им по цени на едро и останалите материални разходи на дилърите.
Другата причина да не очакваме раздуване на икономиката с двуцифрени проценти е, че статистиката вече трябва да е засякла тези обороти чрез паричните потоци, без да им слага панделка „сива икономика”. Причината е, че освен по производствен метод (на база на отчетите на предприятията), БВП се определя и според потреблението.

Още промени
Включването на нелегалната икономика не е единствената предстояща промяна. Цветарски каза, че освен това ще се отчитат разходите за научни изследвания и военните поръчки.
Според WSJ ефектът от включването на нелегалния бизнес може да е малък. Това е само един компонент от статистическата ревизизя, която правят европейските страни. Великобритания например, освен това променя измерването на НПО, което ще увеличи БВП повече отколкото добавянето на наркотиците, но също така изменя и оценката на инвестициите и натрупването на запаси – което ще го намали. Като цяло на Острова очакват увеличение на БВП с до 4%, от които под 1% се дължат на наркотиците.
Промяната, може да доведе до намаляване на съотношението дълг/БВП и дефицит/БВП.
Финландия и Швеция, според прогнозите, ще имат най-голямо увеличение на БВП. Те едва ли са пример за криминална икономика. Това се дължи на технически промени като капитализирането на разходите за научни изследвания и отчитането на пенсионните програми и застраховането.
В САЩ не предвиждат промяна на БВП. Според оценки на Евростат, щатската икономика би нараснала с около 3%, ако се приложат всички промени, предвидени в ЕС.

Как ще стане на практика?
Националната статистика на Великобритания съобщи, че ще оценява потреблението на шест наркотика – крак, кокаин на прах, хероин, канабис, екстази и амфетамини. Те ще преценят първо броя на потребителите и след това ще го умножат по средното потребявано количество. След това се правят серия корекции – например, за дела на вноса и на местното производство, както и за разходите – например, за количеството електричество, използвано в нарколабораториите.
Оценката за проституцията ще се основава на данните за уличните проститутки на Лондонската полиция и оценка за проститутките, които не работят на улицата, на база данните на неправителствена организация и данните на агенциите за ескорт.
НСИ не обяви методологията, а само каза, че ще се съобрази с европейските изисквания и ще разчита на данни от полицията, митниците и международните организации като Интерпол. Това е сериозен проблем, защото липсата на доверие в методологията означава, че публиката може да престане да осланя оценките си за икономиката на БВП и така да се провалят усилилията за по-представително измерване. Дали е така, ще разберем през октомври, когато ще се види ефекта от включването на нелегалните дейности в БВП.

Рекорд на укриването на доходи през 2013 г.

Работник

Расте делът на сивата икономика в България и се увеличават укритите доходи, показва доклад на Центъра за изследване на демокрацията. Прогнозата е, че 245 милиона лева ще са загубите за бюджета за тази година от неплатени здравни и социални осигуровки.

През 2013 г. скритата икономика в България отбелязва увеличение спрямо равнището от предходната сива икономикагодина. Особено тревожно е положението със скритата заетост чрез необявяване на реалния размер на получавания доход или т.нар. „пари на ръка”. По този начин равнището на укриване на доходи през 2013 г. достига най-високите си стойности от началото на измерванията чрез индексите на скритата икономика през 2002 г.

Делът на работещите на основна работа без трудов договор се е увеличил до 4% от 3% през 2012 г. По много консервативни оценки на Центъра за изследване на демокрацията за периода от януари до септември 2013 г. бюджетът е понесъл загуби общо в размер на 184,2 милиона лева от невнесени социални и здравни осигуровки поради недеклариране на дохода в пълен размер или цялостно му укриване. Ако същата тенденция се запази, това ще доведе до загуби в общ размер на 245,6 милиона лева за 2013 г. от неплатени здравни и социални осигуровки.
Представите на бизнеса за цялостния размер на скритата икономика в страната остават високи. Индексът на скритата икономика при бизнеса показва увеличение спрямо резултатите през 2012 г.

През 2013 г. има нарастване на под-индекс „Преразпределение”, който показва увеличаване на случаите на неплащане на данъци, мита и акцизи и източване на ДДС. Това се потвърждава от спада в ръста на събираемостта на непреките данъци и особено акцизите през 2013 г. Влошаването на събираемостта вероятно се е повлияла негативно от дългия преходен период между администрациите на старото и новото правителство и продължаващата несигурност сред служителите на приходните агенции.
По данни на ЕК, загубите за страната ни от злоупотреби с косвения данък се изчисляват на 1,2 млрд. лв. От Националната агенция по приходите обаче твърдят, че проблемът не е толкова сериозен – България е под средното ниво за ЕС, дори под данните за Белгия.

Една неизползвана възможност за намаляване на дела на сивата икономика е разширяването на електронните разплащания, смятат авторите на проучването.