В капана на ниския растеж

ръст

Икономиката е изправена пред риск от забавяне в началото на годината, но има шанс той да бъде компенсиран благодарение на увеличени публични разходи с наближаването на изборите, одобряването на новите оперативни програми, както и заради програмата за саниране на жилища. Запазващата се висока несигурност на външната среда и слабото търсене на основни пазари в ЕС ще ограничат възможностите за по-сериозен ръст на износа през първото тримесечие. Вътрешният пазар ще има слаб ръст – резултат от колебливото възстановяване на пазара на труда и понижената склонност към спестяване.

Възможно е и известно оживление на пазара на недвижими имоти (сигнал за това е увеличението на новите ипотечни кредити през последните месеци). Това може да доведе до слаб ръст на цените, но дори да има такъв, той няма да се отрази в данните на НСИ, които не включват ново строителство, а именно към него е насочено увеличеното търсене.

Ако няма нови външни шокове или катастрофични събития от типа на нова енергийна криза или проблеми на големи държавни компании, очакванията са икономиката да нарасне в рамките на 1.0-1.6 на сто, тоест няма да има драматична промяна спрямо тази година. (За възможните критични събития виж тук).

Ръстът на доходите ще остане слаб – от 2 до 4% и до голяма степен ще е резултат на увеличението на осигурителните прагове.

Всичко това са минорни изменения – те не помагат за догонването на нивата на доходи в ЕС. И през 2015 г. икономиката ще остане под потенциала си. Завръщането към предкризисните темпове на растеж е малко вероятно в средносрочен период и е невъзможно без структурни реформи.

Пониженият кредитен рейтинг не само ще затрудни пласирането на новия външен дълг в края на зимата, но и може да повлияе неблагоприятно върху условията на финансиране на фирмите и привличането на инвестиции.

икономически прогнози

Подробности – в месечния бюлетин