В капана на ниския растеж

ръст

Икономиката е изправена пред риск от забавяне в началото на годината, но има шанс той да бъде компенсиран благодарение на увеличени публични разходи с наближаването на изборите, одобряването на новите оперативни програми, както и заради програмата за саниране на жилища. Запазващата се висока несигурност на външната среда и слабото търсене на основни пазари в ЕС ще ограничат възможностите за по-сериозен ръст на износа през първото тримесечие. Вътрешният пазар ще има слаб ръст – резултат от колебливото възстановяване на пазара на труда и понижената склонност към спестяване.

Възможно е и известно оживление на пазара на недвижими имоти (сигнал за това е увеличението на новите ипотечни кредити през последните месеци). Това може да доведе до слаб ръст на цените, но дори да има такъв, той няма да се отрази в данните на НСИ, които не включват ново строителство, а именно към него е насочено увеличеното търсене.

Ако няма нови външни шокове или катастрофични събития от типа на нова енергийна криза или проблеми на големи държавни компании, очакванията са икономиката да нарасне в рамките на 1.0-1.6 на сто, тоест няма да има драматична промяна спрямо тази година. (За възможните критични събития виж тук).

Ръстът на доходите ще остане слаб – от 2 до 4% и до голяма степен ще е резултат на увеличението на осигурителните прагове.

Всичко това са минорни изменения – те не помагат за догонването на нивата на доходи в ЕС. И през 2015 г. икономиката ще остане под потенциала си. Завръщането към предкризисните темпове на растеж е малко вероятно в средносрочен период и е невъзможно без структурни реформи.

Пониженият кредитен рейтинг не само ще затрудни пласирането на новия външен дълг в края на зимата, но и може да повлияе неблагоприятно върху условията на финансиране на фирмите и привличането на инвестиции.

икономически прогнози

Подробности – в месечния бюлетин

Година на ниска доходност и скъп долар

Валути, евро

Щатският долар ще продължи да расте спрямо почти всяка валута през 2015 г., като резултат от повишаващия се ръст в САЩ, затягането на паричната политика на Фед (американската централна банка) и слабостта на много други икономики. Това е единодушната прогноза на всички анализатори. Доходността ще остане ниска, а търсенето на по-висока въвращаемост предполага поемането на повече рискове.
От средата на 2014 г. доларът поскъпна значително спрямо основните валути и това ще продължи. Една от причините е увеличеният приток на капитал към американски облигации и акции от страни с ниски лихви като Европа и Япония.

Предстои Фед да започне да повишава и лихвите, които стоят близо до нулата от 2008 г. Това няма да стане преди второто полугодие на 2015 г., според EIU и повечето експорти, но инвеститорите могат да го калкулират в цените по-скоро, ако американската икономика продължи да се подобрява. в крайна сметка, Goldman Sachs предвижда, че Фед ще повиши ключовата си лихва до 3.9% през 2018 г., което надхвърля предвижданията на повечето фондови мениджъри, които се осланят на ниската инфлация и слабия световен растеж.

Разликата с еврозоната е явна – не се очаква ново повишение на лихвите от ЕЦБ до началото на 2017 г. Напротив, притисната от дефлацията, централната банка изпробва неконвенциални методи като наливане на ликвидност. Deutsche Bank очаква ЕЦБ да включи и ДЦК в програмата за изкупуване на активи през пролетта, което ще доведе до повишена волатилност на пазарите.

Прогнозите бяха за силен долар и през 2014 г. Но през първото полугодие еврото поскъпна – заради тежката зима в САЩ и добрите показатели на Германия и някои от периферните страни в еврозоната. Но след драматичната промяна на политиката на ЕЦБ, започнала през юни в комбинация със затягането на паричната политика на Фед, който през октомври сложи край на количествените облекчения, промени картината.
Номиналната претеглена стойност на щатския долар спрямо 26 валути, изчислена от Фед, се повиши с 8% от юли насам. Тя достигна най-високо ниво от март 2009 г., когато инвеститорите търсеха долари като убежище срещу кризата.
Еврото се понижи с 11% спрямо долара от началото на май, заради разминаването в политиките и траекторията на растежа на двете икономики.

The Economist Intelligence Unit прогнозира, че средното ниво на единната валута през новата година ще бъде 1.22 долара. През 2016 г. доларът ще поскъпне дори повече, достигайки средногодишна стойност от 1.18 долара за евро според EIU.
До края на 2015 г. доларът може да достиге 1.15 долара за евро, прогнозират BNP Paribas и Дойче банк. В средносрочен план план е възможен паритет с еврото според германската банка.

Рискове пред прогнозата за силен долар

Все пак еврото може да покаже известна устойчивост спрямо долара. Валутата е подкрепена от увеличаващия се излишък по текущата сметка и от новите възможности за инвестиции в поукрепналите страни в периферията на еврозоната. Тази стабилност в периферията ще продължи през 2015 г., но има и рискове пред подобна прогноза. Страховете, че Сириза, лявата гръцка партия, може да спечели извънредните избори през 2015 г., доведоха до разпродажба на гръцки книжа в началото на декември.
Друг фактор, който може да забави ръста на долара, е по-мекият тон, възприет от председателя на Федералния резерв Джанет Йелън, която не изглежда да бърза да вдигне лихвите, преди заплатите в САЩ да започнат да растат по-бързо. Напоследък имаше признаци, че най-накрая започва повишение на заплатите и ако този тренд се запази, Фед може да повиши лихвените проценти преди третото тримесечие на 2015 г.
По-слабият ръст на световната икономика също може да ограничи ръста на долара. Слабите данни от Китай и Германия понижиха цените на акциите и доходността на облигациите. Въпреки силната американската икономика, Фед може да се премисли преди да повиши лихвите в условия на бавен световен растеж. В същото време силният ръст на долара забавя експанзията на американския експорт, давайки на Фед нова причина да не бърза.

Други валути

BNP прогнозира, че британският паунд ще поскъпне спрямо еврото и швейцарския франк, като Банката на Англия започне да повишава лихвите си през август.
Йената също отстъпи пред долара и ултра меката политика на Банката на Япония. В самия край на 2014 г. Япония обяви нов пакет от икономически стимули на стойност 29 млрд. долара. Той разчита да насърчи потреблението и малкия бизнес и така да осигури растеж от 0.7 на сто. Що се отнася до китайския юан, паричните власти вероятно ще ограничат интервенциите, което ще доведе до засилване на китайската валута.
Валутите на страни като Русия и Мексико пострадаха от големи обезценки заради петрола, докато Индия и Турция, чиито икономики печелят от евтините горива, преживяха по-малка обезценка. Бразилският реал ще бъде сред най-лошо представящите се валути, въпреки двете повишения на лихвените проценти през ноември и декември. Страната е в рецесия и отношението на инвеститорите е лошо след преизбирането на Дилма Русеф, която се асоциира с влошаване на публичните финанси и намеси в икономиката.

Пазарите на ценни книжа и лихвите

Goldman Sachs предвижда, че в резултат на затягането на паричната политика индексът S&P500 ще достигне 2100 пункта в края на 2015 (2088 в края на 2014). Ако обаче Фед не повиши лихвените проценти (каквито прогнози също има), това ще означава ръст на Уолстрийт с още 10% или до 2300 пункта.
От банката изчисляват, че форуърдните ставки предполагат федералната фондова лихва, която сега е почти нула да достигне 0.5%, а доходността по 10-годишните книжа – 2.5% към края на 2015 г. Виждането на Goldman e за по-стръмно покачване, отколкото предполага пазарът – до 0.6% и съответно 3%.

Ако лихвите все пак останат по-ниски, тогава възвращаемостта от акциите ще бъде по-висока. В този случай Goldman препоръчва акции, които разпределят дивиденти или извършват обратно изкупуване от типа на Viacom и FedEx.

Според Дойче банк, американските ценни книжа, както и акциите на развиващите се пазари в Азия ще спечелят от очакваното икономическо възстановяване и стабилните корпоративни печалби. В края на 2015 г. германският индекс DAX ще достигне 11500 пункта (9922 пункта сега). В допълнение към световния икономически растеж, причината за това е обезценяването на еврото спрямо долара, което дава потенциал на някои акции в Европа.

В среда на ниски лихвени проценти, акциите изглеждат интересни за дългосрочни инвестиции. Според експертите, едва ли е възможна положителна възвращаемост без риск в обозримо бъдеще. Банката препоръчва стратегия с разпределение на портфейла между различни класове активи, региони и валутни зони. Това също включва първокласни офис и търговски имоти, които се очаква да продължат да се възползват от глобалните тенденции. Златото е безинтересна инвестиция според германската банка.
Щатските акции вече не са толкова изгодни, но те ще останат в портфейлите, благодарение на по-слабите колебания, които се дължат на стабилните корпоративни печалби и солидните перспективи за растеж. Дойче банк предвижда, че индексът S&P 500 ще достигне 2150 точки. Перспективните сектори там са ИТ компаниите, фармацевтиката и финансите.

Азиатските развиващи се пазари също ще са сред регионите с висок растеж през 2015 г. Европейските акции също ще спечелят от обезценката на еврото и по-високият световен икономически растеж. Експертите на Дойче банк обръщат внимание и на испанските книжа, където се усещат резултатите от реформите.

Европейските облигации ще осигуряват ниска доходност и затова по-интересни са тези на САЩ, а за инвеститорите с по-висока склонност към риск – облигациите на развиващите се пазари с доход около 6.5%. Пазарите за акции в същото време остават волатилни. В Европа има потенциал както за положителни, така и за отрицателни изненади. Дойче банк смята, че цикличните акции ще се представят по-добре в Европа и препоръчва книжата от автомобилния, строителния, химическия, медийния и финансовия сектор, но не и фармацевтичните и комуналните компании.

Други инвестиционни възможности

Дойче банк съветва инвеститорите да са гъвкави и да диверсифицират вложенията между различни класове активи, като заложат поне 50% на акции.
Първокласните офиси и търговски площи също интересна възможност с оглед на перспективите за световен растеж. През следващите пет години средната доходност от инвестициите в офиси в големите градове ще бъде от 4.5 до 6.5%, според Дойче банк. Фокусът е върху офиси със стабилна възвращаемост от дългосрочен лизинг в САЩ и отделни локации в Европа и Азия. Интересни са и т. нар. вторични градове. Например, в Германия се очаква разликата в доходността между първокласните площи и вторичните градове да се намали.